Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Giới thiệu về tập thơ “Đêm Nằm Ở Trung Tâm Của Vùng Cộng Sản” – Huỳnh Lê Nhật Tấn

Huỳnh Lê Nhật Tấn

Giới thiệu về tập thơ "Đêm nằm ở trung tâm của vùng cộng sản"

“Tập thơ hay, nhiều chính kiến rành mạch, thể hiện quan điểm của tác giả về con người trong chủ nghĩa không tưởng (chủ nghĩa Cộng Sản). Lê Trinh thẩm rất sâu diễn biến về đời sống của con người Việt Nam đang bị dày vò, áp bức, đau khổ và vô vàn nỗi oán hận. Nhà thơ đặt ra các mệnh đề với lối diễn cảm tượng trưng, tự sự, có sức lan tỏa và hấp dẫn người đọc. Mỗi bài là một mệnh đề để lý giải. Tập thơ đọc rất thú vị, với tư tưởng nhất quán, như một dòng chảy phản kháng mạnh mẽ’’

Nhà thơ, họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn

Leave a comment