Skip to content Skip to footer

Đêm Nằm Ở Trung Tâm Của Vùng Cộng Sản

Author: Lê Trinh

$0.00

Đây là tập thơ thể hiện quan điểm và nghệ thuật của tác giả về chủ nghĩa toàn trị  nhất là về chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam.

Additional information

Format

Online Book

Genre

Tập Thơ

Number of pages

101

Year of Publishing

2022

Category: Tag: Product ID: 23775

Description

 

Lê Trinh

 

Giới thiệu về tập thơ “Đêm Nằm Ở Trung Tâm Của Vùng Cộng Sản” – Huỳnh Lê Nhật Tấn

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đêm Nằm Ở Trung Tâm Của Vùng Cộng Sản”
Đêm Nằm Ở Trung Tâm Của Vùng Cộng Sản
$0.00