Skip to content Skip to footer

Tác Giả

  • Lê Trinh sinh năm 1980
  • Hiện đang sinh sống và làm việc tự do ở Sài Gòn.
  • Đã đăng thơ trên các trang văn chương: Damau.org, Litviet.org, Vanviet.info, Gio-O, Văn nghệ Boston và một số trang mạng khác.
  • Địa chỉ mail liên lạc: letritue80@gmail.com.

Bài viết giới thiệu:

“ Bằng cách phát biểu mệnh đề trực diện pha với các hình tượng tôn giáo-chính trị và dụ ngôn như nhật ký của vua, thi sĩ của cổ tích, cha và con, đứa con trở về…,Lê Trinh đã nâng độ sâu tư tưởng cho những bài thơ không cần đa ngôn hoặc tiểu xảo phù phiếm. Thơ của Lê Trinh khiến tôi liên tưởng đến dòng thơ nhân chứng Trung Âu, đặc biệt là thơ Ba Lan hay Hungari của Rozewicz, Pilinzky, Georgy Petri… Nếu trước đây ta từng biết đến Trần Dần, Phùng Cung, Văn Cao… thì điều kỳ diệu hôm nay ở Việt Nam là đôi lúc vẫn cất lên một tiếng thơ nhân chứng có trọng lượng – chứng tỏ rằng thế hệ thi sĩ trẻ đang ươm trồng các tác phẩm nghệ thuật không phản bội sự thật lịch sử đất nước trong giai đoạn quá độ tư bản chủ nghĩa rừng rú này”.

Nhà thơ Chân Phương (Hoa Kỳ)

Contact Form

    Leave a comment