Skip to content Skip to footer

Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – Một Quân Đội Anh Hùng Bị Bức Tử

Author: Lâm Vĩnh Thế

$35.00

Cuốn sách này là một cố gắng tập hợp lại các bài biết của tác giả về QLVNCH và về Chiến Tranh VIệt Nam đã từng đăng tải trên các tạp chí và các Trang Web tại Hoa Kỳ và Canada trong khoảng gần 20 năm qua.

Read more

Additional information

Format

Paper Book

Genre

Hồ Sơ

ISBN

978-1990434037

Number of pages

370

Publisher

Nhan Anh Publisher

Year of Publishing

2021

Category: Tag: Product ID: 23501

Description

Trích Lời Giới Thiệu:

“Với luận đề QLVNCH là một quân đội anh hùng, sách trình bày nhiều chi tiết thú vị về các Sư Đoàn Không Quân, về bốn khuôn mặt tướng lãnh nổi bật, và về hai trận đánh lừng lẫy của QLVNCH. Về việc quân đội này bị bức tử, sách cho thấy chính sách thay đổi của Hoa Kỳ đưa đến Hiệp Định Paris năm 1973 rất bất lợi cho chính quyền Sài Gòn, và việc Quốc Hội Mỹ sau đó cắt giảm phần lớn viện trợ cho VNCH. Tác giả cũng đưa ra nhiều luận cứ thuyết phục để phản bác lại lập luận của các sử gia phản chiến cho rằng cuộc chiến Việt Nam là “không thể thắng được.” Cuối cùng, tác giả phân tích quyết định bỏ Cao Nguyên sai lầm của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, và việc thi hành lệnh rút quân thiếu chuẩn bị của tướng Phạm Văn Phú là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của QLVNCH chỉ trong hai tháng 3-4/1975.” (Giáo sư Vũ Tường, Ph.D., Trưởng Khoa Chính Trị Học, Viện Đại Học Oregon, Hoa Kỳ)

Thông Tin Trên Mạng Amazon:

“Cuốn sách này tập hợp những bài nghiên cứu về Chiến Tranh Việt Nam và về Quân Lực Việt Cộng Hòa (QLVNCH) của tác giả đã được đăng trên những Trang Web tại Hoa Kỳ và Canada trong hơn 20 năm qua xoay quanh luận đề chánh sau đây: QLVNCH là một quân đội anh hùng với bao chiến công oanh liệt, hiển hách nhưng sau cùng đã bị đồng minh phản bội, bỏ rơi, đưa đến một sự bức tử đau đớn.

Với luận đề QLVNCH là một quân đội anh hùng, sách trình bày nhiều chi tiết thú vị về các Sư Đoàn Không Quân, về bốn khuôn mặt tướng lãnh nổi bật, và về hai trận đánh lừng lẫy của QLVNCH. Về việc quân đội này bị bức tử, sách cho thấy chính sách thay đổi của Hoa Kỳ đưa đến Hiệp Định Paris năm 1973 rất bất lợi cho chính quyền Sài Gòn, và việc Quốc Hội Mỹ sau đó cắt giảm phần lớn viện trợ cho VNCH. Tác giả cũng đưa ra nhiều luận cứ thuyết phục để phản bác lại lập luận của các sử gia phản chiến cho rằng cuộc chiến Việt Nam là “không thể thắng được.” Cuối cùng, tác giả phân tích quyết định bỏ Cao Nguyên sai lầm của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, và việc thi hành lệnh rút quân thiếu chuẩn bị của tướng Phạm Văn Phú là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của QLVNCH chỉ trong hai tháng 3-4/1975.” (Trích Lời Giới Thiệu của Tiến sĩ Vũ Tường, Giáo Sư, Trưởng Khoa Chính Trị Học, Viện Đại Học Oregon, Hoa Kỷ).

Chính vì sự bức tử đó, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã, đang, và sẽ được lưu danh thiên cổ là một Quân Đội Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân, và sẽ sống mãi trong lòng của toàn thể người dân của Việt Nam Cộng Hòa, dù còn sống ở trong nước hay đang sống tại hải ngoại.

Quyển sách này được hình thành với ước mong giúp cho các thế hệ trẻ Việt Nam trong tương lai, ở trong nước cũng như tại hải ngoại, có được những tài liệu với thông tin quan trọng, đầy đủ, và đã được đánh giá một cách hoàn toàn khách quan, để có thể nhận ra sự thật lịch sử này: Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Là Một Quân Đội Anh Hùng Đã Bị Bức Tử.”

 

Lâm Vĩnh Thế

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – Một Quân Đội Anh Hùng Bị Bức Tử”
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa – Một Quân Đội Anh Hùng Bị Bức Tử
$35.00