Skip to content Skip to footer

Tác Giả

 • Cựu học sinh Trường Nam Tiểu Học Ðakao tại Quận 1, Sài Gòn (1948-1953).
 • Cựu học sinh Trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký tại Sài Gòn (1953-1960).
 • Tốt nghiệp Trường Ðại Học Sư Phạm Sài Gòn, Ban Sử Ðịa, năm 1963.
 • Tốt nghiệp Trường Thư Viện Học, Ðại Học Syracuse, Hoa Kỳ, năm 1973 với bằng Cao Học về Thư Viện Học (MLS = Master of Library Science).
 • Giảng dạy môn Sử Ðịa tại Trường Trung Học Công Lập Kiến Hòa (1963-1966), Trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Ðức (1966-1971) và một số trường trung học tư thục ở Sài Gòn (1966-1971) cho đến khi rời Việt Nam đi du học tại Hoa Kỳ vào tháng 8-1971.
 • Về nước vào tháng 5-1973.
 • Ứng cử và đắc cử chức vụ Chủ Tịch Hội Thư Viện Việt Nam niên khóa 1974-1975 và được Ðại Học Vạn Hạnh cử nhiệm Trưởng Ban Thư Viện Học, thuộc Phân Khoa Văn Học và Khoa Học Nhân Văn.
 • Với tư cách Chủ Tịch Hội Thư Viện Việt Nam, ứng cử và đắc cử vào Hội Ðồng Văn Hóa Giáo Dục, nhiệm kỳ II (1974-1978), do Phó Tổng Thống Trần Văn Hương làm Chủ Tịch.
 • Được bổ nhiệm vào chức vụ Thư Viện Trưởng của Trường Ðại Học Sư Phạm Sài Gòn (1-1-1975).
 • Tháng 9-1981, cùng gia đình rời Việt Nam đi định cư tại Canada trong chương trình đoàn tụ gia đình.
 • Tháng 4-1982 đến tháng 8-1997:
  – Làm việc cho các thư viện và trung tâm thông tin của Chính phủ Liên bang Canada và Chính phủ Tỉnh bang Ontario,
  – Giảng dạy (bán thời gian) về Thư Viện Học (bộ môn Biên Mục Mô Tả = Descriptive Cataloguing) tại Algonquin College, Ottawa (1982-1984) và Mohawk College, Hamiton (1985-1995).
 • Tháng 9-1997 đến tháng 6-2006:
  – Làm việc cho Thư Viện của Trường Ðại Học Saskatchewan, Saskatoon, tỉnh bang Saskatchewan, Canada với chức vụ Trưởng Ban Biên Mục (Head, Cataloguing Department) từ tháng 9-1997 đến tháng 12-1999.
  – Từ tháng 1-2000, đảm nhận chức vụ Trưởng Khối Kỹ Thuật (Head, Technical Services Division).
 • Từ tháng 7-2006:
  – Nghỉ hưu và được Trường Ðại Học Saskatchewan ban cho danh hiệu Librarian Emeritus.

Contact Form

  Leave a comment