Lâm Vĩnh Thế

Cựu học sinh Trường Nam Tiểu Học Ðakao tại Quận 1, Sài Gòn (1948-1953). Cựu học sinh Trường Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký tại Sài Gòn (1953-1960). Tốt nghiệp … Continue reading Lâm Vĩnh Thế