Skip to content Skip to footer

Tác Giả

Thận Nhiên tên thật Tôn Thất Thiện Nhân, sanh năm 1962 tại Long Khánh. Anh sang Mỹ năm 1990, hiện ở Detroit, Michigan. Từ cúm Tàu sinh sống ở Vũng Tàu.

Kiếm sống bằng nhiều nghề, ở nhiều nơi. Thận Nhiên viết văn xuôi, thơ, dịch Anh-Việt; cộng tác với những diễn đàn văn học hải ngoại và trong nước, dưới đất và trên mạng; bút danh thường ký Thận Nhiên, viết báo ký Nam Đan, dịch sách ký Nguyễn Tuệ Đan, viết các thứ khác ký Bùi Thị Lài.

Contact Form

    Leave a comment