Skip to content Skip to footer

Tác Giả

Phạm Nga / Phạm Việt Hùng

  • 1949: sinh ở Nha Trang
  • 1970: Cử nhân triết Văn khoa Sài Gòn
  • 1972: Nhập ngũ, dạy trường Thiếu sinh quân Vũng Tàu
  • Trước 1975:  thuộc ban chủ trương tập san Nghiên Cứu Triết Học ĐH Văn khoa SG và nguyệt san ĐH Minh Đức; ký giả các tuần báo Đời, Nạng Thép, Quyết Sống; ký/truyện trên các báo Sóng Thần, Tự Thức, Khởi Hành,…
  • Sau 1975: phóng viên báo Tin Sáng và Điểm Phim; ký/truyện trên các báo/trang web: Dân Việt (Úc), trietvan.com, newvietart.com, vanchuongviet.org,…
  • Bút hiệu: Phạm Nga, Phạm Nha Trang, Phạm Khả Nghi,…

Đã xuất bản:

  • Thứ Nhục Dục Tủi Nhục (Tuyển tập ký/truyện, 2007)
  • Người Thế Hồn Cho Thần Linh (Truyện kỳ ảo Ebook Vietvanmoi, 2013)

Contact Form

    Leave a comment