Skip to content Skip to footer

Tác Giả

Nguyễn Thị Khánh Minh,

Quê quán: Nha Trang – Sinh quán: Hà Nội

Tốt nghiệp Cử Nhân Luật tháng 12.1974, khóa cuối cùng của Luật Khoa Đại Học Đường Saigon.

Thơ, truyện đăng báo: Tuổi Hoa (từ 1966), Văn, Văn Hóa Phật Giáo… Sài Gòn, Người Việt, Việt Báo, Quán Văn, Sống (California), Tuần báo Trẻ (Dallas)

Thơ đã xuất bản:

 1. Tặng Phẩm, 1991 Nhà XB Khánh Hòa, Việt Nam
 2. Trăm Năm, 1991, NXB Khánh Hòa, VN
 3. Tơ Tóc Cũng Buồn, 1997, NXB Văn Học, VN
 4. Đêm Hoa, 1999, NXB Văn Học, VN
 5. Những Buổi Sáng, 2002, NXB Trẻ, VN
 6. Bùa Hương, 2009, NXB Ý Thức, VN
 7. Hoa Mùa Cổ Tích, 2012, lưu hành trong vòng thân hữu
 8. Ký Ức Của Bóng, 2013, NXB Phố Văn và NXB Sống, Hoa Kỳ
 9. Tản Văn Thi, 2018, NXB Văn Học Press, Hoa Kỳ.
 10. Ngôn Ngữ Xanh, 2019, NXB Văn Học Press, Hoa Kỳ
 11. Đêm, 2021, NXB Văn Học Press, Hoa Kỳ

Văn đã xuất bản:

 1. Bóng Bay Gió Ơi, Tản Văn, 2015, NXB Sống & Chương Chương, Hoa Kỳ. Tái bản có hiệu đính lần thứ nhất, 2019, NXB Lotus Media, Hoa Kỳ
 2. Lang Thang Nghìn Dặm, Tản văn, 2017, NXB Sống, Hoa Kỳ
 3. Còn Chút Để Dành, (NTKM đọc Đỗ Hồng Ngọc) 2021, in tại Sài Gòn, lưu hành trong vòng thân hữu.

Sách khác:

 1. Danh Ngôn Đông Tây, song ngữ Việt-Anh, Việt-Pháp, 6 tập dạng bỏ túi, 1999, NXB Văn Học, Việt Nam
 2. Tự Điển Việt Anh Hoa, hợp soạn cùng TV Nguyễn Duy Nhường, 2001, NXB Văn Hóa Thông Tin Việt Nam

Contact Form

  Leave a comment