Skip to content Skip to footer

Tác Giả

Nguyễn Thị Hoàng Bắc là tên thật và là bút hiệu của tác giả, sinh tại Thị Nghè, Gia Định, đi học ở Nha Trang và Sài Gòn, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn, Văn Khoa Sài Gòn, từng dạy tại các trường trung học ở Việt Nam. Sang Hoa Kỳ, cư ngụ ở Virginia, viết văn và làm thơ, tác giả cũng từng là giáo viên tại Học viện Ngoại giao, thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đã ấn hành nhiều tập truyện tại Hoa Kỳ.

Sách đã in:

 • Long Lanh Hạt Bụi, NXB Văn Nghệ, California, 1988
 • Bên Lở Bên Bồi, NXB An Tiêm, 1997
 • Kéo Neo Mà Chạy, NXB Văn Mới, 1997
 • Nhện, NXB Văn Mới, 2001
 • Gió Mỗi Ngày Một Chiều Thổi, NXB Sống, 2016
 • Chúng Tôi Vì Đàn Ông, tập thơ, NXB Sống, 2018

In chung cùng các tác giả khác:

 • Trăng Đất Khách, NXB Làng Văn
 • Các Cây Bút Hải Ngoại Sau 1975
 • Hai Mươi Năm Văn Học Hải Ngoại, NXB Văn Nghệ
 • Các Cây Bút Nữ Hải Ngoại, NXB Phụ Nữ, TP HCM
 • Tuyển Tập Năm 2000, nhóm Việt Thường, NXB Văn Mới
 • Tuyển tập Thơ, 26 Nhà Thơ Đương Đại, NXB Tân Thư, 2002

Contact Form

  Leave a comment