Skip to content Skip to footer

Tác Giả

Các bút hiệu khác: Nguyễn Phong Hàn, Nguyễn Đức Mù Sương

Tốt nghiệp Trường Sư Phạm Quy Nhơn, Đại Học Sư Phạm Huế

Quê quán Điện Bàn, Quảng Nam

Dạy học từ:1971- 2006

Định cư Hoa Kỳ từ 2006

Hiện ở tại: Houston TX U.S.A

Viết văn làm thơ từ 1967 có thơ văn in trên Khởi Hành, Đối Diện từ trước 1975 đã cộng tác với hầu hết các báo, tạp chí, diễn đàn trong nước và ngoài nước từ 1967 đến nay

Tác phẩm đã xuất bản:          

 • Tìm tôi trong bóng (NXB Đà Nẵng- Thơ-1999)
 • Nói hộ phù du (NXB Đà Nẵng- Thơ-2002)
 • Nghịch Lưu của tuổi (Ebook Da Màu -Thơ-2011)
 • Dự Cảm Rời (NXB Bản Sắc Việt-Tuyển thơ- 2016)
 • Lục Bát Tản Thần1 (NXB Bản Sắc Việt-Thơ -2018)
 • Lục Bát Tản Thần 2(NXB Bản Sắc Việt Thơ- 2022)
 • Mót Chữ Trong Kinh 1 (NXB Mở Nguồn- Thơ 2020)
 • Mót Chữ Trong Kinh 2 (NXB Mở Nguồn- Thơ 2022) 

Tác phẩm in chung:          

 • Trăm năm thơ Đất Quảng (NXB Hội Nhà Văn 2000)
 • Tác giả Việt Nam (NXB Nhân Ảnh 2018)
 • 40 năm thơ hải ngoại (Văn Việt XB- 2017)
 • 43 năm Văn Học Việt Nam hải ngoại (NXB Nhân Ảnh-2018)
 • Thơ Việt đầu thế kỷ 21(NXB Nhân Ảnh -2018)
 • Hư Ảo Tôi (Tương Tri XB- 2018)
 • Soi Bóng Cội Nguồn (Hiên Thư Các XB -2019)
 • Biển bắt đầu từ sóng (NXB Đà Nẵng 2020)
 • Tình Nghĩa Mẹ Cha (NXB Nhân Ảnh -2020)
 • Hòn đá lăn không rêu (Khơi Dòng XB 2020)
 • Tình thơ mùa thu (NXB Nhân Ảnh-2020)
 • Tình thơ mùa xuân (NXB Nhân Ảnh-2022)
 • 108 Nhà thơ Nhà văn Việt Nam nửa thế kỷ 20 (NXB Hội Nhà Văn 2022)

Contact Form

  Leave a comment