Skip to content Skip to footer

Tác Giả

Tên trên giấy khai sinh là Ngô Việt Dũng. Sinh năm 1951 tại Sài gòn. Du học và định cư tại Cộng hoà Liên bang Ðức từ cuối năm 1969.

Tốt nghiệp tiến sĩ, ngành hoá học. Cộng tác với nhiều nguyệt san văn chương quốc ngoại từ 1980. Hội viên Hội Văn bút những Tác giả Lưu vong tại các Quốc gia nói tiếng Đức (Exil-P.E.N., Sektion deutschprachige Länder), thuộc Trung tâm Văn bút Quốc tế.

Đã ấn hành 12 tác phẩm Việt ngữ: 8 tập truyện, 1 truyện vừa, 2 tiểu thuyết, 1 tập thơ; và hai tác phẩm Đức ngữ: Tập truyện Die Insel der Feuerkrabben (POP-Verlag, 2011), 1 tiểu thuyết Tausend Jahre im Augenblick (POP-Verlag, 2019).

Contact Form

    Leave a comment