Skip to content Skip to footer

Tác Giả

Cựu học sinh trường Couvent des Oiseaux Đà Lạt

Sinh viên Đại học Văn khoa Sài Gòn

Giáo sư Pháp văn trường nữ trung học Bùi Thị Xuân Đà Lạt

Sống ở Pháp từ 1963

Tiến sĩ văn học đối chiếu, Đại học Paris III – Sorbonne Nouvelle

Đã xuất bản :

Contact Form

    Leave a comment