Skip to content Skip to footer

Tác Giả

Cựu học sinh trường Couvent des Oiseaux Đà Lạt

Sinh viên Đại học Văn khoa Sài Gòn

Giáo sư Pháp văn trường nữ trung học Bùi Thị Xuân Đà Lạt

Sống ở Pháp từ 1963

Tiến sĩ văn học đối chiếu, Đại học Paris III – Sorbonne Nouvelle

Đã xuất bản :

  • Les canons tonnent la nuit, bản dịch truyện Đêm nghe tiếng đại bác của Nhã Ca, Nxb Philippe Picquier, Pháp, 1997.
  • Một cuộc đi chơi ở đồng quê, bản dịch 16 truyện ngắn của Guy de Maupassant, Nxb Đà Nẵng, 2007.
  • Tiếp cận Văn học Pháp, Nxb Văn Học, Hà Nội, 2007.
  • Phân tâm học và Phê bình văn học, Nxb Phụ Nữ, Hà Nội, 2011.
  • Un été embrasé, bản dịch bút ký Mùa hè đỏ lửa của Phan Nhật Nam, Nxb L’Harmattan, Pháp, 2018.
  • Kẻ Ngoại Cuộc, bản dịch tác phẩm L’Étranger của Albert Camus, Nxb Dân Trí, 2021.

Contact Form

    Leave a comment