Skip to content Skip to footer

Tác Giả

Thời niên thiếu đã có những bài viết trên tuần báo Tuổi Ngọc. Trang Poupée và Trang Của Lính của nhật báo Công Luận.

* Định cư ở Pháp từ năm 1978 và tiếp tục viết từ năm 1991.

* Đã từng cộng tác với các tạp chí ở Hải ngoại : Văn, Văn Học, Thế kỷ 21, Phụ Nữ Diễn Đàn, Tuần báo Trẻ.

* Hiện sống tại Sceaux, ngoại ô Paris, Pháp quốc.

Tác phẩm đã xuất bản : 

Phòng 111 ( tập truyện) Văn – 2000

Tập Sống (tập truyện) – Văn Mới 2009

Người Lạ Người Quen ( tạp văn) Văn Học Press – 2018

Sương Ký Ức (truyện dài)  Văn Học Press – 2020

Đi Tìm Quá Khứ ( tạp văn)  Văn Học Press – 2021

Văn Tuyển 30 ( tập truyện) Biển Khơi – Normandie – 2022

Contact Form

    Leave a comment