Giới thiệu về tập thơ “Đêm Nằm Ở Trung Tâm Của Vùng Cộng Sản” – Huỳnh Lê Nhật Tấn

Huỳnh Lê Nhật Tấn Giới thiệu về tập thơ “Đêm nằm ở trung tâm của vùng cộng sản” “Tập thơ hay, nhiều chính kiến rành mạch, thể hiện quan điểm … Continue reading Giới thiệu về tập thơ “Đêm Nằm Ở Trung Tâm Của Vùng Cộng Sản” – Huỳnh Lê Nhật Tấn