Skip to content Skip to footer

Tác Giả

 • Sinh năm 1946 – Trung Lao, Bùi Chu
 • Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Hạt Phú Nhuận – Sài Gòn (2003 – 2007)
 • Trưởng Ban Đoàn Kết Công Giáo Quận Phú Nhuận (2003 – 2007)
 • Trưởng Ban Giới trẻ Đồng Hương Trung Lao Miền Nam (1988 – 2007)

Tác phẩm đã xuất bản:

 • Một chuyến về quê
 • Kỷ yếu Trung Lao 1996
 • 400 năm ngày Hội Lớn
 • 70 năm nhìn lại
 • Kỷ yếu Sinh viên Bách khoa PTSG

Cộng tác viên:

 • Báo Công giáo và Dân tộc
 • Báo Người Công Giáo Việt Nam
 • Nguyệt San Mẹ Hiền
 • Nguyệt San Lửa Mến
 • Nguyệt San Hiệp Nhất
 • Đặc San Trung Lao
 • Đặc San Vòng tay Song Nguyền

Contact Form

  Leave a comment