Skip to content Skip to footer

Tác Giả

Tên thật Vũ Thị Tuệ, sinh ngày 9 tháng 8 năm Giáp Thân tức ngày 25 tháng 9 năm 1944 tại nguyên quán làng Doanh Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Tháng 10/1954, theo gia đình di cư vào Nam. Học Tiểu học tại trường Ngô Sĩ Liên, Hà Nội và tiếp theo là trường Bàn Cờ, Sài Gòn. Học Trung học tại các trường Văn Lang, Tao Đàn và Gia Long, Sài Gòn.

Tháng 9/1962 sang Pháp du học. Học dự bị thi vào Grandes Ecoles.

Từ 1987, chuyên viết tiểu luận phê bình văn học trên các báo Văn Học, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21, … Từ tháng 12/1990 đến tháng 3/2009, cộng tác với đài RFI (Radio France Internationale), phụ trách chương trình Văn Học Nghệ Thuật.

Tác phẩm đã xuất bản:
• Cấu Trúc Thơ, Văn Nghệ, California, 1995
• Sóng Từ Trường, Văn Nghệ, California, 1998
• Nói chuyện với Hoàng Xuân Hãn, và Tạ Trọng Hiệp, Văn Nghệ, California, 2002
• Sóng Từ Trường II, Văn Nghệ, California, 2002
• Sóng Từ Trường III, Văn Mới, California, 2005
• Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc, Tiếng Quê Hương, Virginia, 2012.

Dịch:
• Mademoiselle Sinh (Nàng Sinh), với sự cộng tác của Marion Hennebert, tập truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, Aube, France, 2010.
• Crimes, amour et châtiment, tuyển tập truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, hiệu đính và chú thích toàn bộ; dịch một phần với sự cộng tác của Marion Hennebert, Aube, France, 2012.

Contact Form

    Leave a comment