Skip to content Skip to footer

Tác Giả

Lê Chiều Giang là phu nhân của cố họa sĩ Nghiêu Đề (qua đời năm 1998). Rời Việt Nam từ 1984, hiện sống tại San Diego, California. Thơ đã đăng từ 1999: Văn, Văn Học, Hợp Lưu… và trên báo online: Da Màu, Gió O và Phố Văn. Lê Chiều Giang là nhà thơ độc đáo. Giang một mình một cõi trong thế giới thơ. Thơ của Giang thường là ngắn, như một tiếng kêu đau đớn biến thành uất hận -một cơn đồng thiếp của cảm xúc và chữ nghĩa. Nhưng tận sâu của nỗi đau và cơn uất hận là gì -là vang hưởng của tình yêu đằm thắm, nồng nàn.

SAO KHUÊ

Contact Form

    Leave a comment