Skip to content Skip to footer

Theo Dấu Thư Hương

Author: Trịnh Y Thư

$20.00

Trịnh Y Thư đọc văn, thơ của:

CHARLOTTE BRONTË – VIRGINIA WOOLF – MILAN KUNDERA – JIM HARRISON – ALBERT CAMUS – NGUYỄN XUÂN KHÁNH – NGÔ THẾ VINH – CUNG TÍCH BIỀN – TRẦN VŨ – THẬN NHIÊN – NGUYỄN THỊ HOÀNG BẮC – NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH – PHAN THỊ TRỌNG TUYẾN – ĐẶNG MAI LAN – NGUYỄN THÀNH VIỆT – LẠI THANHHÀ – NGUYỄN LƯƠNG VỴ – LƯU DIỆU VÂN – NHÃ THUYÊN – LƯU MÊLAN – NGUYỄN VIỆN – HOÀNG VŨ THUẬT – KHẾ IÊM.

Phụ lục: Đối thoại với Trịnh Y Thư (Đinh Từ Bích Thúy & Đặng Thơ Thơ thực hiện).

Additional information

Format

Paper Book

Genre

Tạp Luận

ISBN

9798765527276

Number of pages

382

Publisher

Barnes & Noble Press

Year of Publishing

2022

Category: Tag: Product ID: 23410

Description

Trịnh Y Thư

 

Lời ngỏ “Theo dấu thư hương” – Trịnh Y Thư

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Theo Dấu Thư Hương”
Theo Dấu Thư Hương
$20.00