Skip to content Skip to footer

Tác Giả

Tên thật: Trần Vinh

Sinh quán: Ninh Bình

Tốt nghiệp Cao Học Văn Khoa Đại Học Sài Gòn

Nhập ngũ: Khoá 6/1970

Tùng sự tại Phủ Đặc Uỷ TƯTB/VNCH

Tù Cộng Sản từ 1975 tới 1988

Cộng tác với Thế Kỷ 21, Người Việt, Việt Herald, Thời Báo San Jose, Sài Gòn Nhỏ, Thế Giới Mới, Nguồn, vietcatholic.net, dunglac.org, saigonecho.com, motgoctroi.com…

Contact Form

    Leave a comment