Skip to content Skip to footer

Tạp chí Văn Học Nghệ Thuật

Author: Tạp Chí

$0.00

Tạp chí Văn Học là tập san văn chương đầu tiên của người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ. Ban đầu tên Văn Học Nghệ Thuật (bộ cũ và bộ mới) do Võ Phiến làm chủ bút, Lê Tất Điều làm thư ký tòa soạn, rồi Nguyễn Mộng Giác trị sự.
Sau đó cải tên Văn Học, Nguyễn Mộng Giác giữ chức chủ bút rồi sau đó, là Hoáng Khởi Phong làm chủ bút kiêm chủ nghiệm với Cao Xuân Huy làm tổng thứ ký, rồi Nguyễn Mộng Giác trông coi lại tờ báo một thời gian dài cho đến khi Cao Xuân Huy trực tiếp làm chủ biên.
Từng được xem là tạp chí văn chương uy tín nhất ở Hải ngoại.

Additional information

Format

Online Book

Genre

Tạp Chí

Category: Tag: Product ID: 23126
Tạp chí Văn Học Nghệ Thuật
$0.00