Skip to content Skip to footer

Tác Giả

NGUYỄN HOÀNG DIỆU THỦY
– Sống tại Hà Nội
– Biên tập viên sách
– Diễn giả và điều phối viên của các tọa đàm về văn chương, về sách và sự đọc
– Giảng viên thỉnh giảng các khóa học về biên tập và xuất bản
– Cộng tác viên của nhiều tờ báo; người viết của Dự án Yomu – Japan Foundation, 2021

Sách đã xuất bản:
– Trong vòng tay mẹ (Nhã Nam, 2021)

Contact Form

    Leave a comment