Skip to content Skip to footer

Tác Giả

Hoàng Ngọc Biên, tên thật cũng là bút hiệu, sinh ngày 18 tháng 1 năm 1938, làng Bích Khê, Phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Học sinh trường Thánh Mẫu Teresa Quảng Trị. Qua đời 2019.

XUẤT BẢN TRƯỚC 1975:
— Mười Nhà Văn Pháp Hiện Đại, Trình Bầy, 1969;
— Đêm Ngủ ở Tỉnh, tập truyện ngắn, Cảo Thơm, Saigon, 1970; — Marcel Proust – Con Người Xã Hội, Trình Bầy, 1974;

XUẤT BẢN SAU 1975:
— Uống Trà Sớm Mai, thơ, Trình Bầy, USA, 1996.
— Người Đạp Xe Vào Thành Phố Buổi Sáng, truyện, Trình Bầy, USA, 1997.
— Chuyến Xe, truyện, Trình Bầy, USA 1997.
— Đất và Người và Thần Thoại Việt Nam, thơ, Trình Bầy, USA, 1997.
— Biển Ngày Đêm, thơ, Trình Bầy, USA, 1999.
— Quê Hương, Người Về [hai đoản văn viết theo một tấm tranh dán của Nguyễn Đăng Thường], Trình Bầy, USA, 2001.
— Chân Mây Cuối Trời, thơ [in chung với thơ Đỗ Trung Quân và tranh Nguyễn Quỳnh], Trình Bầy, USA, 2003.

TÁC PHẨM DỊCH:
— Andrei Sinyavski: Thơ Pasternak, Con Người và Tác Phẩm Nxb Tp. Hồ Chí Minh, 1988.
— Tĩnh Vật và Những bài Thơ Khác, thơ Joseph Brodsky, Thuận Hóa, Huế, 1991;
— Mối Tình Đầu, truyện Samuel Beckett, Trình Bầy, USA,1993.
— Thơ Mới Ba Lan, tuyển tập thơ mới Ba lan, Trình Bầy, USA, 1993.
— Marcel Proust, tiểu luận Samuel Beckett, Trình Bầy, USA, 1995.
— Thư Hà Nội, của Jean Tardieu [dịch chung với Nguyễn Thu Hồng], Trình Bầy, USA, 2001.
— Chuyến Đi Mùa Đông, truyện Georges Perec, Trình Bầy, USA, 2003.
— DJINN, truyện Alain Robbe-Grillet, Trình Bầy, USA, 2003.

Contact Form

    Leave a comment