Skip to content Skip to footer

Tác Giả

François Joyaux, sinh năm 1938, là giáo sư danh dự về văn minh Đông Á tại Viện Quốc gia về Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông. Ông từng giảng dạy tại Đại học Paris I, tại Trường Hành chính Quốc gia và tại Viện Nghiên cứu Chính trị ở Paris và Grenoble.  

Contact Form

    Leave a comment