Skip to content Skip to footer

Bên giòng lịch sử – Hồi ký 1940-1965

Author: Cao Văn Luận

$0.00

Sau khi Tổng thống Ngô Đình Điệm bị giết, những biến chuyển chính trị và quân sự dồn dập xảy ra trên đất nước Việt Nam làm cho tôi nghĩ rằng ông Diệm không phải là một nhân vật không thể thay thế được. Nhưng ít ra ông cũng là một nhân vật cần thiết cho đất nước Việt Nam trong một giai đoạn nào đó.

Read more

Additional information

Format

Online Book

Genre

Hồi Ký

Category: Tag: Product ID: 22514

Description

 

Cao Văn Luận

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bên giòng lịch sử – Hồi ký 1940-1965”
Bên giòng lịch sử – Hồi ký 1940-1965
$0.00