Skip to content Skip to footer

Tác Giả

Đỗ Lê Anh Đào sinh năm 1979 tại Gò Vấp. Định cư ở Hoa Kỳ từ 1992 khi lên 13 tuổi. Ngoài việc viết truyện làm thơ và viết báo, Đỗ Lê Anh Đào còn trình diễn ảo thuật ở “Thành Phố Tội Lỗi” Las Vegas.

Contact Form

    Leave a comment