Skip to content Skip to footer

Văn học Việt Nam tại Úc: chính trị và thi pháp của lưu vong

Author: Nguyễn Hưng Quốc

$23.50

Từ góc độ Lưu Vong Học, Nguyễn Hưng Quốc khảo sát văn học Việt Nam tại Úc từ năm 1975 đến nay như một nền văn học ở giữa (in-between), lúc nào cũng ở trong tình trạng vượt qua cá biên giới văn hóa và ngôn ngữ, ở đó, giới cầm bút không ngừng tái cấu trúc ký ức cũng như tưởng tượng tập  thể để xây dựng nên những tự sự lưu vong và xác lập cho mình một bản sắc lai ghép xuyên quốc gia.

Read more

Additional information

Format

Paper Book

Genre

Phê Bình

ISBN

978-1494393618

Number of pages

304

Publisher

Createspace Independent Publishing Platform

Year of Publishing

2013

Category: Tag: Product ID: 22351

Description

Nguyễn Hưng Quốc

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Văn học Việt Nam tại Úc: chính trị và thi pháp của lưu vong”
Văn học Việt Nam tại Úc: chính trị và thi pháp của lưu vong
$23.50