Skip to content Skip to footer

Mấy vấn đề phê bình và lý thuyết văn học

Author: Nguyễn Hưng Quốc

$17.39

Mấy vấn đề phê bình và lý thuyết văn học

  • Giới thiệu những lý thuyết văn học lớn trên  thế giới từ đầu thế kỷ 20 đến nay.
  • Phân tích những vấn đề quan trọng và bức thiết nhất trong sinh hoạt văn học Việt Nam.
  • Trình bày những ý tưởng tâm đắc nhất của Nguyễn Hưng Quốc sau hơn 20 năm cầm bút.
Read more

Additional information

Format

Paper Book

Genre

Phê Bình

ISBN

978-1629881911

Number of pages

366

Publisher

Nguoi Viet

Year of Publishing

2014

Category: Tag: Product ID: 22342

Description

Nguyễn Hưng Quốc

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mấy vấn đề phê bình và lý thuyết văn học”
Mấy vấn đề phê bình và lý thuyết văn học
$17.39