Skip to content Skip to footer

Chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa

Author: Phạm Phong Dinh

$30.00

Nếu bạn muốn mua quyển sách này, xin vui lòng liên lạc với tác giả hoặc gửi international money order, chi phiếu về địa chỉ:

PHAM, QUOC THOAI
81 SHADY SHORES DR. W
WINNIPEG, MB – R2J 3T8.
CANADA
(email: ppdinh@shaw.ca – điện thoại: 204 775 8914)

Biên khảo về lịch sử và quân sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Vinh danh anh hùng và chiến sĩ QLVNCH
Một công trình sưu tập công phu, là niềm kiêu hãnh của mỗi người lính QLVNCH và của thế hệ con cháu Việt Nam

Read more

Additional information

Format

Paper Book

Genre

Biên khảo

ISBN

978-0-9782615-1-1

Number of pages

467

Publisher

Tủ Sách Vinh Danh

Year of Publishing

2007

Category: Tag: Product ID: 22378

Description

Phạm Phong Dinh

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa”
Chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa
$30.00