Trần Trọng Kim

Sử gia Trần Trọng Kim (1882 – 1953), bút hiệu Lệ Thần, quê xã Đan Phổ (nay là Xuân Phổ), huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông xuất thân là … Continue reading Trần Trọng Kim