Skip to content Skip to footer

Tác Giả

Sử gia Trần Trọng Kim (1882 – 1953), bút hiệu Lệ Thần, quê xã Đan Phổ (nay là Xuân Phổ), huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ông xuất thân là nhà giáo, tốt nghiệp Sư phạm ở Pháp (1911), về nước dạy học tại trường Trung học Bảo hộ (Trường Bưởi, Hà Nội).

Trần Trọng Kim là Thủ tướng Nội Các Độc Lập của Đế quốc Việt Nam năm 1945.

Contact Form

    Leave a comment