Thận Nhiên

Thận Nhiên tên thật Tôn Thất Thiện Nhân, sanh năm 1962 tại Long Khánh. Anh sang Mỹ năm 1990, hiện ở Detroit, Michigan. Từ cúm Tàu sinh sống ở Vũng … Continue reading Thận Nhiên