Phan Nhiên Hạo

Phan Nhiên Hạo sinh tại Kontum, Việt Nam, sống ở Hoa Kỳ từ 1991. Học xong khoa Văn, Đại Học Sư Phạm, Sài Gòn, 1989. Cử Nhân Văn Chương Anh-Mỹ, … Continue reading Phan Nhiên Hạo