Nguyễn Thị Hoàng Bắc

Nguyễn Thị Hoàng Bắc là tên thật và là bút hiệu của tác giả, sinh tại Thị Nghè, Gia Định, đi học ở Nha Trang và Sài Gòn, tốt nghiệp … Continue reading Nguyễn Thị Hoàng Bắc