Skip to content Skip to footer

Tác Giả

Ngô Thế Vinh, sinh năm 1941 tại Thanh Hóa, nguyên quán Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học Y khoa Sài Gòn 1968. Trong ban biên tập, nguyên tổng thư ký rồi chủ bút báo sinh viên Tình Thương trường Y khoa Sài Gòn từ 1963 tới 1967. Nguyên Y sĩ trưởng Liên Đoàn 81 Biệt Cách Dù. Tu nghiệp Y khoa Phục hồi tại Letterman General Hospital San Francisco. Sau 1975, tù hơn 3 năm qua các trại tù cải tạo. Tới Mỹ cuối 1983, bác sĩ nội trú và thường trú các bệnh viện Đại học SUNY Downstate Brooklyn, New York. Tốt nghiệp ngành Nội khoa, bác sĩ điều trị và giảng huấn tại một bệnh viện miền nam California.  

Tác phẩm đã xuất bản: 

Tiếng Việt:

 • Mây Bão [Sông Mã, Sài Gòn 1963, Văn Nghệ, California 1993]
 • Bóng Ðêm [Khai Trí, Sài Gòn 1964]
 • Gió Mùa [Sông Mã, Sài Gòn 1965]
 • Vòng Ðai Xanh [Thái Ðộ; Sài Gòn 1970; Văn Nghệ, California 1987; Văn Học Press, California 2018]
 • Mặt Trận Ở Sài Gòn [Văn Nghệ, California 1996; Việt Ecology Press & Văn Học Press 2020]
 • Cửu Long Cạn Dòng Biển Ðông Dậy Sóng [Văn Nghệ, California 2000, tái bản 2001; Nxb Giấy Vụn Việt Nam 2014]
 • Mekong – Dòng Sông Nghẽn Mạch [Văn Nghệ, California 3/2007, Văn Nghệ Mới 12/2007, Nxb Giấy Vụn, Việt Nam 2012]
 • Audiobook MekongDòng Sông Nghẽn Mạch [Văn Nghệ Mới, California 2007; Việt Ecology Press & Nxb Nhân Ảnh 2017]
 • Chân Dung I Văn Học Nghệ Thuật và Văn Hóa, [Việt Ecology Press 2017]
 • Y Sĩ Tiền Tuyến Nghiêm Sỹ Tuấn, Người Đi Tìm Mùa Xuân, [Tập San Y Sĩ Việt Nam Canada, Việt Ecology Press 2019]
 • Chân Dung II Văn Học Nghệ Thuật và Văn Hóa, [Việt Ecology Press 2022] 

Tiếng Anh:

 • The Green Belt [Ivy House 2004]   
 • The Battle of Saigon [Xlibris 2005]             
 • MekongThe Occluding River [iUniverse 2010]                         
 • The Nine Dragons Drained Dry, The East Sea in Turmoil [Việt Ecology Press & Nxb Giấy Vụn, Vietnam 2016] 

Song ngữ Việt Anh:

 • Mặt Trận Ở Sài Gòn / The Battle of Saigon [Việt Ecology Press & Văn Học Press2020];
 • Vòng Đai Xanh / The Green Belt [Việt Ecology Press & Văn Học Press 2020];
 • Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch / Mekong The Occluding River [Văn Học Press & Việt Ecology Press 2021]

Contact Form

  Leave a comment