Ngô Quang Trưởng

Trung tướng Ngô Quang Trưởng được xem là người hùng Quảng Trị khi đánh bật quân Cộng sản và tái chiếm Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Ông tốt nghiệp … Continue reading Ngô Quang Trưởng