Ngô Nguyên Dũng

Tên trên giấy khai sinh là Ngô Việt Dũng. Sinh năm 1951 tại Sài gòn. Du học và định cư tại Cộng hoà Liên bang Ðức từ cuối năm 1969. … Continue reading Ngô Nguyên Dũng