Hồ Đình Nghiêm

Hồ Đình Nghiêm, tên trên giấy khai sinh, không dùng bút danh. Ngày chào đời: 20 tháng 10 năm 1957 tại Huế. Lớn lên ở Đà Nẵng, Tuy Hoà, Nha … Continue reading Hồ Đình Nghiêm