Bạch Diện Thư Sinh

Tên thật: Trần Vinh Sinh quán: Ninh Bình Tốt nghiệp Cao Học Văn Khoa Đại Học Sài Gòn Nhập ngũ: Khoá 6/1970 Tùng sự tại Phủ Đặc Uỷ TƯTB/VNCH Tù … Continue reading Bạch Diện Thư Sinh