Nhân đọc “TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP” của HT. Tuệ Sỹ – HT. Thích Như Điển; Cao Huy Thuần; Đỗ Hồng Ngọc; Trần Kiêm Đoàn; Vĩnh Hảo

HT. Thích Như Điển, Cao Huy Thuần, Đỗ Hồng Ngọc, Trần Kim Đoàn, Vĩnh Hảo Nhân đọc “TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP” của HT. Tuệ Sỹ Nguồn: https://phatviet.info/gioi-thieu-sach-tong-quan-ve-nghiep-tue-sy/ Tác giả viết … Continue reading Nhân đọc “TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP” của HT. Tuệ Sỹ – HT. Thích Như Điển; Cao Huy Thuần; Đỗ Hồng Ngọc; Trần Kiêm Đoàn; Vĩnh Hảo