Ngu-Yên, nghệ sĩ và thi sĩ – Lương Thư Trung

Lương thư Trung Ngu-Yên, nghệ sĩ và thi sĩ Nguồn: http://www.gio-o.com/HoangXuanSon/LuongThuTrungNgheSiVaThiSi.html Với lần gặp gỡ Ngu-Yên bất chợt vào mùa Hè năm nay đã khiến tôi tìm đọc cuốn “Thi … Continue reading Ngu-Yên, nghệ sĩ và thi sĩ – Lương Thư Trung