Ngu Yên, Kẻ giang hồ trong nhạc và thơ – Trường Kỳ

Trường kỳ Ngu Yên, kẻ giang hồ trong nhạc và thơ Nguồn: http://www.gio-o.com/NguYen/TruongKyNguYen.html Ngu Yên: Người nghịch ngợm trong thơ Một cách phiến diện, qua những đặc tính nghịch ngợm … Continue reading Ngu Yên, Kẻ giang hồ trong nhạc và thơ – Trường Kỳ