Mảnh Da Vàng, đứa con tỵ nạn – Chu Lynh

Chu Lynh Mảnh Da Vàng, đứa con tỵ nạn Lang thang trên đường phố Sài Gòn những ngày đầu tháng 5 năm 1975, tôi tình cờ đi ngang qua đường … Continue reading Mảnh Da Vàng, đứa con tỵ nạn – Chu Lynh