Giới thiệu 2 tập thơ mới của Ngu Yên: Đôi Khi Bất Chợt & Chìm Trong Biển Chết Trôi Tim Người – Scape Publishing

Scape Publishing Giới thiệu 2 tập thơ mới của Ngu Yên: Đôi Khi Bất Chợt & Chìm Trong Biển Chết Trôi Tim Người Nguồn: https://vietbao.com/a310217/scape-publishing-gioi-thieu-2-tap-tho-moi-cua-ngu-yen-doi-khi-bat-chot-chim-trong-bien-chet-troi-tim-nguoi Tập thơ Đôikhibấtchợt, 200 trang. … Continue reading Giới thiệu 2 tập thơ mới của Ngu Yên: Đôi Khi Bất Chợt & Chìm Trong Biển Chết Trôi Tim Người – Scape Publishing