Ðọc thơ Phan Nhiên Hạo, một tách trà đắng – Lương Thư Trung

Lương Thư Trung Ðọc thơ Phan Nhiên Hạo, một tách trà đắng Nguồn: http://thatsonchaudoc.com/banviet2/LuongThuTrung/TacGiaTacPham/DocThoPhanNhienHao.htm Phan Nhiên Hạo còn rất trẻ. Tuổi đời hẳn phải trẻ hơn nhiều người, trong đó … Continue reading Ðọc thơ Phan Nhiên Hạo, một tách trà đắng – Lương Thư Trung