Vũ Khắc Khoan (1917-1986) – Tác phẩm là một thác ngôn – Thụy Khuê

Thụy Khuê Vũ Khắc Khoan (1917-1986) – Tác phẩm là một thác ngôn Nguồn: http://thuykhue.free.fr/stt/v/VKKhoan-HopLuu.html Tiểu sử Vũ Khắc Khoan sinh ngày 27/02/1917 tại Hà Nội. Mất ngày 12/9/1986, tại … Continue reading Vũ Khắc Khoan (1917-1986) – Tác phẩm là một thác ngôn – Thụy Khuê