Tướng Ngô Quang Trưởng – Nguyễn Kỳ Phong

Nguyễn Kỳ Phong Tướng Ngô Quang Trưởng Nguồn: https://linhvnch.wordpress.com/tuong-ngo-quang-truong/ Vị Tướng Của Mùa Hè Đỏ Lửa Năm 1972 Tướng Ngô Quang Trưởng Tháng 8, 1969: Trong một buổi thuyết trình … Continue reading Tướng Ngô Quang Trưởng – Nguyễn Kỳ Phong