Tháng tư, đọc truyện “Cậu Bé và Hoa Mai” của nhà văn Phan Tấn Hải – Huỳnh Kim Quang

Huỳnh Kim Quang Tháng tư, đọc truyện “Cậu bé và Hoa Mai” của nhà văn Phan Tấn Hải Nguồn: https://thuvienhoasen.org/a27602/thang-tu-doc-truyen-cau-be-va-hoa-mai-cua-nha-van-phan-tan-hai Biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đã làm thay … Continue reading Tháng tư, đọc truyện “Cậu Bé và Hoa Mai” của nhà văn Phan Tấn Hải – Huỳnh Kim Quang