Tướng Lewis Walt

Lewis William Walt sinh ngày 16 tháng 2 năm 1913 tại Quận Wabaunsee, Kansas.  Tháng 5 năm 1965 ông được thăng cấp thiếu tướng và vào tháng 6 năm 1965 đảm nhiệm chức vụ … Continue reading Tướng Lewis Walt