Phan Nhật Nam

Phan Nhật Nam sinh ra tại Nại Cửu, Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Cha ông là Phan Văn Trình gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam  nhưng bị loại bỏ vì tội “tiểu tư … Continue reading Phan Nhật Nam